Regulamin portalu

1. Użytkownik dokonuje akceptacji regulaminu poprzez dodanie witryny do serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem dodawanej witryny, lub działa z nim w porozumieniu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia dodawanej witrynie rzetelnego i unikalnego opisu sporządzonego z zachowaniem poprawności językowej.

4. Administracja warunkuje pojawienie się witryny w serwisie pozytywnym wynikiem procesu weryfikacyjnego prowadzonego wobec niej.

5. Administracja odrzuca witryny sprzeczne z polskim prawem i niezgodne z regulaminem. Administracja wprowadza zmiany do rekordów witryn użytkowników w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości.

6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników i w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub regulaminu serwisu dokonuje ich usunięcia.

7. Administracja dokonuje zmiany regulaminu w przypadku pojawienia się takiej konieczności. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich publikacji.